Parking Everywhere With Parktron

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

นวัตกรรมใหม่ ความก้าวหน้า และความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายของเรา

พาร์คตรอน เทคโนโลยี " Parktron "ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ IPMS-Intelligent Parking Management System ซึ่งเรามีประสบการณ์มากมายในการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์, การบูรณาการระบบ, การออกแบบกลไกเครื่องจักร, การออกแบบและผลิตตัวตู้ รวมถึงมีทีมงานที่พร้อมให้บริการหลังการขาย โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาแพลตฟอร์มสมองกลฝังตัว และคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง ควบคู่ไปกับการวิจัยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและให้ความสนใจกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ระบบการจัดการที่จอดรถอัจฉริยะที่สมบูรณ์ที่สุด ระบบจอดรถอัจฉริยะของเราประสบความสำเร็จใน 20 ประเทศทั่วโลก และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในลานจอดรถเช่นสนามบิน, ศูนย์นิทรรศการ / หอประชุม,โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, ร้านอาหาร, อาคารสำนักงาน, โรงเรียน-มหาวิทยาลัย, ลานจอดรถสาธารณะ และลานจอดรถอัตโนมัติที่ไม่มีพนักงานคอยให้บริการเป็นต้น Parktron Technology จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี และบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา


นอกจากนี้ด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และปัญหาทางด้านการขาดแคลนแรงงาน ทั่วโลกมีความต้องการอุปกรณ์ที่สามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง ซึ่งเครื่องชำระเงินอัตโนมัติก็มีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า Parktron Technology จึงใช้ทักษะที่มีในการพัฒนาเครื่องชำระเงินอัจฉริยะมัลติฟังก์ชั่น สำหรับใช้ใน ร้านค้าต่างๆ, ศูนย์อาหาร, โรงพยาบาล, โรงเรียน-มหาวิทยาลัย และสถานีบริการน้ำมันเป็นต้น

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์, สุจริต, รับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพที่สุด และที่สำคัญมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกัน ระหว่างลูกค้าและคู่ค้าของเรา การรักษาเจตนารมณ์ที่ดี ย่อมสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับทุกท่าน

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมใหม่! เทคโนโลยีเพื่อชีวิต! นำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมอุปกรณ์การให้บริการด้วยตนเอง!

โครงการอ้างอิง

Please refer to the Solutions.

มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอย่างมืออาชีพ

ทีมงานของ Parktron Technology เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การในการผลิตระบบจอดรถอัจฉริยะ และระบบชำระเงินอัตโนมัติ ที่มีความเชี่ยวชาญมานานกว่า 20 ปี โดยมีการให้บริการอย่างครบวงจร รวมไปถึงการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกของตัวผลิตภัณฑ์ / การออกแบบ 3D, การตัดวัสดุ, การดัดแผ่นชิ้นงาน, การเชื่อม, การทาและอบสี, การขึ้นรูปชิ้นงานพร้อมการประกอบ, การตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์


สำนักงานใหญ่ไทเป / โรงงานไทจง - พื้นที่ 4,244 ㎡ (โรงงาน 1 + โรงงาน 2):
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิต: