Parking Everywhere With Parktron

23

Dec

Smart City Trade Mission 2019 (เวียดนาม / ไทย)

นิทรรศการ

Parktron Technology ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน ในกลุ่มการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เวียดนาม / ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการค้าในปี 2562 โดยในครั้งนี้มีผู้ผลิตยอดเยี่ยม 10 รายที่ได้รับเชิญจากสมาคมการค้าให้เข้าร่วมงาน

Parktron Technology ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน ในกลุ่มการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เวียดนาม / ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการค้าในปี 2562 โดยในครั้งนี้มีผู้ผลิตยอดเยี่ยม 10 รายที่ได้รับเชิญจากสมาคมการค้า ให้เดินทางไปยังประเทศเวียดนาม และประเทศไทย โดยในครั้งนี้จะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการพบกับผู้ผลิตโดยตรง มีการพูดคุยสัมภาษณ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ผลิตแบบตัวต่อตัว ผู้ผลิตพยายามอย่างที่สุด เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ และแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่แขกที่มาเข้าชมนิทรรศการ และผลลัพธ์ก็เป็นไปได้ด้วยดี