Parking Everywhere With Parktron

IPLG2021 Parking Guidance System

แนะนำผู้ขับขี่ให้หาที่จอดรถได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องตรวจจับในกล้อง เพื่อส่งข้อมูลที่จอดรถไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ สามารถหารถของตนเองได้อย่างรวดเร็วที่ตู้ Kiosk หรือค้นหารถผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

IPLG2021 Parking Guidance System

รายละเอียดสินค้า

เครื่องค้นหาตำแหน่งรถอัจฉริยะ

 

 


กล้องตรวจจับที่จอดรถ


ขั้นตอนการใช้งาน
1. ทางเข้า: เมื่อรถเข้าสู่ลานจอด กล้องจะจับภาพรถเข้าสู่ระบบจดจำป้ายทะเบียนรถ และเขียนหมายเลขป้ายทะเบียนลงในบัตรจอดรถ


2. ที่จอดรถ: หลังจากจอดรถ ระบบจะประมวลผลภาพและส่งภาพของการจดจำป้ายทะเบียนรถ ไปยังคอมพิวเตอร์ระบบค้นหาตำแหน่งรถอัจฉริยะ


3. การชำระเงิน และการค้นหารถ: ใส่บัตรจอดรถในเครื่องเก็บค่าจอดรถอัตโนมัติ ระบบจะแสดงตำแหน่งที่จอดรถ และค่าจอดรถ
หรือ
3. การค้นหารถ:
วางบัตรจอดรถที่เครื่องอ่านบัตร ระบบจะแสดงตำแหน่งที่จอดรถ

 

 

คำอธิบายฟังก์ชั่นการทำงาน:

 • เมื่อมีพาหนะเข้าสู่ลานจอดรถ ในขณะที่รับบัตรจอดรถหรือ หรืออ่านบัตรจอดรถ ระบบจะเข้าสู่กระบวนการ การจดจำป้ายทะเบียนรถ จากนั้นเขียนหมายเลขป้ายทะเบียนลงในบัตรจอดรถ
 • หลังจากจอดรถ ภาพจากระบบการจดจำป้ายทะเบียนจะถูกส่งไปยังระบบประมวลผลภาพผ่านกล้องตรวจจับที่จอดรถ
 • เมื่อทำการชำระเงินที่เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ ระบบจะแสดงหน้าจอการชำระเงิน และแสดงตำแหน่งที่จอดรถในเวลาเดียวกัน
 • สามารถสอบถาม และค้นหาตำแหน่งที่จอดรถ ชั้นไหน ช่องจอดที่เท่าไหร่ได้ตลอดเวลา ด้วยเครื่องค้นหาตำแหน่งรถอัจฉริยะ
 • ระบบประกอบด้วย กล้องตรวจจับที่จอดรถ เครื่องประมวลผลภาพ เครื่องค้นหาตำแหน่งรถอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ระบบค้นหาตำแหน่งรถ และตัวตรวจจับตำแหน่งรถในแต่ล่ะพื้นที่

 

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • เจ้าของรถสามารถค้นหาที่จอดรถได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถลดค่าบำรุงรักษาได้อีกด้วย
 • สามารถควบคุมที่จอดรถได้อย่างแม่นยำและแน่นอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งานที่จอดรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • การหาที่จอดรถตามคำแนะนำของเครื่องค้นหาตำแหน่งรถ จะช่วยให้ผู้ที่มาใช้บริการรู้สึกถึงการบริการที่ดียิ่งขึ้น
 • ตัวเครื่องค้นหาตำแหน่งรถจะแจ้งให้เจ้าของรถ รู้ถึงตำแหน่งชั้นที่จอด และช่องจอดว่าอยู่ในตำแหน่งใด 

แผนภาพโครงสร้างระบบ

สเปคอุปกรณ์

ตัวตรวจจับตำแหน่งที่จอดรถ

 

 

 • ความละเอียด: 2 ล้านพิกเซล
 • เลนส์: สามารถปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่
 • รูปแบบการบีบอัด: H.264, MJPEG
 • สามารถกำหนดตำแหน่ง และขนาดของพื้นที่ตรวจจับได้
 • ไฟสถานะบ่งชี้ช่องจอดรถ สามารถแสดงได้หลากหลายสี
 • ตัวตรวจจับสามารถรองรับช่องจอดได้ 1 ถึง 3 คัน
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์การจัดการการค้นหารถยนต์

 

 

ซอฟต์แวร์จดจำป้ายทะเบียนรถ

 • สามารถระบุรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลขนาดเล็ก และรถยนต์ที่ใช้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (รวมถึงแท็กซี่) และรถบรรทุกขนาดเล็ก
 • ความเร็วในการจดจำรับรู้ป้ายทะเบียนรถ: 0.5 วินาที
 • อัตราการจดจำรับรู้ป้ายทะเบียนรถ: 95% หรือมากกว่า (ไม่รวมป้ายทะเบียนรถที่ถูกขีดฆ่า, บิดเบี้ยว, หรือป้ายทะเบียนรถผิดปกติ)

 

 

เครื่องค้นหาตำแหน่งรถ

 

 

 

 • จะถูกติดตั้งอยู่ข้างเครื่องชำระเงินอัตโนมัติข้างลานจอดรถ เพื่อให้คนขับได้สอบถาม และค้นหาตำแหน่งที่จอดรถ
 • ป้อนหมายเลขทะเบียนรถเพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่จอดรถ
 • โดยให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบตำแหน่งรถจากเครื่องค้นหาตำแหน่งรถก่อนที่จะไปช่องจอด เนื่องจากตัวเครื่องสามารถระบุตำแหน่งที่จอดรถ และเส้นนำทางที่จอดให้กับเจ้าของรถ 
 • จอแสดงผล: 21.5 นิ้ว, ความละเอียด 1920x1080

 

 

ตัวตรวจจับที่จอดรถในแต่ล่ะโซน

 

 

 • รับ-ส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จอดรถ และการค้นหาพื้นที่จอดรถของคอมพิวเตอร์ระบบค้นหาตำแหน่งรถ และแสดงจำนวนที่จอดรถว่างในพื้นที่จอกรถตามเวลาจริง
 • สายสัญญาณที่ใช้: สายควบคุม RS485
 • ขนาดจอแสดงผล: 48 ซม. x 18 ซม.
 • เนื้อหาที่แสดง: ลูกศรและตัวเลข
 • สีที่แสดง: สีแดง และเขียว 2 สี

 


ซอฟต์แวร์การจัดการการค้นหาตำแหน่งรถอัจฉริยะ

 • ใช้ตัวตรวจจับพื้นที่จอดรถ และเทคโนโลยีการจดจำภาพ เพื่อสร้างระบบสืบค้นอัจฉริยะ สามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหารถ โดยสามารถแสดงตำแหน่งพื้นที่จอดรถ จำนวนที่จอดรถว่าง และให้คำแนะนำในการค้นหาที่จอดรถ
 • หลังจากชำระเงินที่เครื่องชำระเงินอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแจ้งเป็นข้อความว่ารถของท่านจอดที่ชั้นไหน และแสดงตำแหน่งช่องจอด
 • สามารถแสดงการใช้งานพื้นที่จอดรถได้อย่างทันที ซึ่งสะดวกในการตรวจสอบ และการจัดการของผู้ให้บริการ