Parking Everywhere With Parktron

ข่าวสาร

ข่าวสาร

17

Nov

ข่าวสารล่าสุด

23

Dec

Smart City Trade Mission 2019 (เวียดนาม / ไทย)

นิทรรศการ

Parktron Technology ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน ในกลุ่มการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เวียดนาม / ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการค้าในปี 2562 โดยในครั้งนี้มีผู้ผลิตยอดเยี่ยม 10 รายที่ได้รับเชิญจากสมาคมการค้าให้เข้าร่วมงาน

09

Sep

นิทรรศการการขนส่งระหว่างประเทศเม็กซิโกปี 2561

นิทรรศการ

นับตั้งแต่การจัดนิทรรศการครั้งแรกในปี 2515 ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ Intertraffic ได้กลายเป็นที่รวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขนส่งทั่วโลก โดยการเข้าร่วมงานนิทรรศการ Intertraffic ในครั้งนี้ ผู้เข้ารวมงานสามารถเรียนรู้ และเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบ, การจัดการด้านการขนส่ง, ความปลอดภัยและอุตสาหกรรมที่จอดรถ จากการก่อตั้งนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จในอัมสเตอร์ดัม แบรนด์ Intertraffic ก็ประสบความสำเร็จ และได้เข้าสู่ตลาดของเม็กซิโก, ตุรกี, อินโดนีเซีย, จีนและและภูมิภาคอื่น ๆ

29

Dec

Parktron Technology ได้รับรางวัล System Integration Award ปี 256

Award Record

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไต้หวันมีนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมากมายในด้านการขนส่ง, การดูแลทางการแพทย์, การก่อสร้าง, การเรียนรู้, และการอนุรักษ์พลังงานอย่างชาญฉลาด หากสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีออกไปสู่ต่างประเทศ ไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีต่อประเทศนั้นๆ แต่ยังเป็นผลดีต่อประชาชนอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของไต้หวัน ให้ได้รับประโยชน์ในเชิงบวกเพิ่มขึ้นด้วย การจัดตั้ง [System Integration Output Award] สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม คัดลอกกรณีการนำนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จของไต้หวันให้เผยแพร่ไปยังต่างประเทศ

05

Mar

Smart City Summit & Expo ปี 2561

นิทรรศการ

Smart City Summit & Expo ปี 2561 จัดแสดงเรียบร้อยแล้ว

30

Jun

ระบบ iParking พัฒนาร่วมกับ Advantech

ข่าวสารล่าสุด

ในครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับ Advantech เพื่อสร้างระบบ iParking ของอาคาร Lin Kou Park ซึ่งรวมถึงระบบการจองห้องประชุม, ระบบการจองที่จอดรถของผู้เยี่ยมชม Welcome Board, ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะ, ระบบค้นหารถอัจฉริยะ และระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

1