Parking Everywhere With Parktron

ข่าวสาร

ข่าวสาร

01

Nov

นิทรรศการ

23

Dec

Smart City Trade Mission 2019 (เวียดนาม / ไทย)

นิทรรศการ

Parktron Technology ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน ในกลุ่มการตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เวียดนาม / ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการค้าในปี 2562 โดยในครั้งนี้มีผู้ผลิตยอดเยี่ยม 10 รายที่ได้รับเชิญจากสมาคมการค้าให้เข้าร่วมงาน

09

Sep

นิทรรศการการขนส่งระหว่างประเทศเม็กซิโกปี 2561

นิทรรศการ

นับตั้งแต่การจัดนิทรรศการครั้งแรกในปี 2515 ที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ Intertraffic ได้กลายเป็นที่รวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขนส่งทั่วโลก โดยการเข้าร่วมงานนิทรรศการ Intertraffic ในครั้งนี้ ผู้เข้ารวมงานสามารถเรียนรู้ และเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบ, การจัดการด้านการขนส่ง, ความปลอดภัยและอุตสาหกรรมที่จอดรถ จากการก่อตั้งนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จในอัมสเตอร์ดัม แบรนด์ Intertraffic ก็ประสบความสำเร็จ และได้เข้าสู่ตลาดของเม็กซิโก, ตุรกี, อินโดนีเซีย, จีนและและภูมิภาคอื่น ๆ

05

Mar

Smart City Summit & Expo ปี 2561

นิทรรศการ

Smart City Summit & Expo ปี 2561 จัดแสดงเรียบร้อยแล้ว

1